วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

สกัดจุดอ่อนเด็ก สพฐ.หวังดันค่าเฉลี่ย40%

จัดแผนเร่งรัด X-Ray เด็กกลุ่มเสี่ยง เพิ่มสมรรถนะครู และเตรียมเวิร์กช้อปกลาง ส.ค.นี้


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบโรดแมปในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หลัง สพฐ.ได้ประกาศ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ ในกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2, 3 และ 4 ให้มีคะแนนขั้นต่ำร้อยละ 40 โดยมี 6 กลยุทธ ดังนี้

1.การวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้เห็นจุดอ่อน ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จะมีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกัน และจะต้องนำจุดอ่อนดังกล่าวมาวิเคราะห์ เมื่อดูมาตรฐานต่ำสุดอย่างน้อย 3 ลำดับท้าย เพื่อจัดทำแผนเร่งรัด ทั้งนี้ให้แต่ละโรงเรียนนำผล O-NET มาวิเคราะห์ พร้อมจัดทำแผนรายโรงในการแก้ปัญหา

2.การปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนต้องจัดทำแผนการเรียนรู้โดยขึงกับมาตรฐานการเรียนรู้ โดย สพฐ.และเขตพื้นที่ฯ จะแชร์ความรู้ และนำเอาผลการปฏิบัติที่ดีมาช่วยเสริม เพื่อเร่งรัดยกมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น

3.การ X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด โดยเขตพื้นที่ฯ ต้องนำมาตรฐานการเรียนรู้ไป X-Ray โรงเรียนที่มีปัญหา โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ ทั้งนี้เขตพื้นที่ฯ จะต้องมีรายชื่อโรงเรียน รวมไปถึงรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้สมรรถนะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณได้รับการพัฒนา

4.การเตรียมพร้อมสอบ O-NET เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับวิธีการสอบ จะได้ไม่ตื่นสนาม และเชื่อมโยงไปถึงการนำเอาแบบทดสอบ PISA ซึ่งเป็นการวัดกระบวนการคิด มาให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคย ก่อนที่จะมีการสอบในเดือน ส.ค.ปี หน้า

5.การเพิ่มสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลนักเรียน โดยร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

และ 6.การนิเทศก์เต็มพื้นที่ โดยให้ทุกเขตพื้นที่ฯ มีแผนการนิเทศก์ทุกโรงเรียน และเพิ่มความเข้มข้นในโรงเรียนที่เป็นจุดเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลางเดือน ส.ค.54 เพื่อ นำกลยุทธไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น